Серед масових заходів, які проводить бібліотека, помітне місце займають виставки творів одеських митців. Бібліотека підтримує тісні зв’язки з Одеським обласним відділенням Національної спілки художників України, веде системну роботу з висвітлення загальноміських вернісажів, дослідження та популяризації творчості митців, поповнення фондів видань про їхнє життя і творчість. Зростанню фондів сприяють і благодійницькі акції: дарунки альбомів, каталогів та рідкісних видань як НСХУ, так і окремими митцями, про що красномовно засвідчила виставка книжкових дарунків у рамках відзначення 180-річчя заснування Бібліотеки 2009 року.

Вперше у стінах бібліотеки проводиться виставкова акція, що має виключно благодійний характер і постала внаслідок такої співпраці, а також системної роботи з висвітлення виставкового життя міста, популяризації творчості одеських митців співробітниками інших відділів бібліотеки.

На звернення бібліотеки відгукнулися відомі одеські художники, переважно члени НСХУ. Їхня творчість вже стала своєрідною візиткою нашого міста як в Україні, так і на міжнародному рівні. Серед учасників: заслужений майстер народної творчості України Зоя Пасічна, заслужений художник України Микола Прокопенко, Тетяна Бродецька, Ганна Васькевич, Лариса Дем’янишина, Юрій Жванецький, Ольга Котлярова-Прокопенко, Галина і Анатолій Кравченки, Вадим Кучер-Куцан, Володимир Кудлач, Наталя Лоза, Микола Овсійко, Альберто Павлюк, Михайло Пархоменко, Ольга Разінкіна, Степан Химочка. Проведенню акції сприяли директор Одеського музею західного і східного мистецтва Володимир Островський та художник Лариса Дем’янишина (чия картина «Святий Вечір» стала емблемою цієї акції).

2010-02-16

Буклет виставки видано за підтримки сайту «Хто є хто в Україні і навколо» (Who.com.ua) та художника-дизайнера Анатолія Пасічного.

Ця акція є своєрідним втіленням відповідальної моральної позиції творчої інтелігенції Одеси, яка певним чином нагадує про традиції благодійництва ХІХ ст. Достатньо згадати художників Миколу Кузнецова, Катерину Петрококіно, Євгена Буковецького та ін. Свого часу бібліотека володіла чудовою колекцією гравюр ХІХ ст., яка в 1920-х р.р. була подарована музею “Степова Україна”. Частина цієї колекції залишилася у бібліотеці як свідчення матеріальної культури тепер віддаленої епохи, традиції якої маємо продовжити.