photo

В експозицію увійшли акварельні роботи і замальовки до книжки «Українське весілля. Північно-Західне Причорномор’я», а також живописні та графічні твори співзвучні темі. Поштовхом до роботи стала пропозиція Лабораторії фольклору та етнографії Одеської національної музичної академії ім. А.В Нежданової (яку очолює С.А. Таранець) оформити матеріали польових досліджень традиційного весільного обряду, що побутував на Півдні України. Автор зазначає: «Я надзвичайно вдячна за цю можливість пізнання народної спадщини, особливостей нашого Причорноморського краю. В створенні ілюстрацій мною були використані як матеріали музейних експозицій с.Троїцьке, м.Любашівки, Краєзнавчого музею «Козацький край» м. Южне, Одеського історико-краєзнавчого музею, Національного музею народної архітектури та побуту України (с.Пирогів), Національного музею українського декоративного мистецтва (Київ), Музею Івана Гончара, приватних колекцій Тараса Максим’юка, родини Скориків, Володимира Калюжного та ін.»

photo